In bepaalde situaties is het belangrijk om volledig stofvrij te werken. Met het Ibix systeem is het mogelijk om ten allen tijde stofvrij te werken. Hieronder een lijst van de mogelijkheden.

Natstralen
Bij het natstralen wordt bij het pistool het droge straalmiddel gemengd met een waterkegel. De hoeveelheid van dit water is instelbaar. Water zorgt voor een 100% stofvrij werkomgeving. Water
heeft bij gevelsteen of verwijderen van graffiti ook een verzachtende werking waardoor een mooier en gladder resultaat behaald kan worden. Dit is de reden dat bij het reinigen van gevels altijd
met water gestraald wordt. Voor het stralen van staal is het natstralen minder geschikt vanwege vliegroest dat direct ontstaat. Ook al zijn er verfsystemen ontwikkeld die gebaseerd zijn op
vliegroest is het aanbrengen van een verfsysteem op het blanke schone staal het allerbeste.

Stralen met afzuiging bij de bron
Met de Ibix afzuigmal is het mogelijk om bij de bron (het pistool) af te zuigen. De afzuigmal wordt op de nozzle bevestigd waarbij een goede bouwstofzuiger voor de afzuiging zorgt. Het afzuigen
bij de bron is de ideale oplossing bij klein straalwerk wat snel en zonder overlast uitgevoerd moet worden. Het stralen met een afzuigmal heeft wel als nadeel dat er geen zicht is op het
resultaat tijdens het stralen. Bij het stralen van staal is dit geen enkel probleem. Bij kwetsbare oppervlakten wel. Dat is de reden dat wij in dat geval een andere manier van afzuiging adviseren.

Stralen met afzuiging van de ruimte
Het werken met een afzuigmal kan bij grotere oppervlakten en een nadelige invloed hebben op de werksnelheid. Bij het stralen van grotere objecten en kwetsbare oppervlakten zoals hout /
trappen etc. adviseren wij om te werken met behulp van de Vortex ventilator. Diverse testen hebben plaatsgevonden met de Vortex ventilator bij bijv. jachtonderhoud en binnenshuis stralen van
trappen en keukens. Met het juiste straalmiddelen en met vaak geringe voorzorgsmaatregelen is het volledig stofvrij werken te realiseren. Wij adviseren u graag.
Stofvrij werken