"Het zandstralen mag toch niet meer?" is een veelgehoorde vraag.

Zandstralen
Het stralen met het zgn. kwartzand is inderdaad al tientallen jaren verboden. De reden hiervoor is dat tijdens het stralen de zandkorrel kapot slaat op de ondergrond. Bij het kapot slaan van de
zandkorrel komt kwarts vrij. Doordat er aan het kwarts haakjes zitten zal bij het inademen hiervan dit zich in de longen vastzetten. In tegenstelling tot alle andere stofvorming zijn de longen niet in
staat zich te "reinigen" van kwarts. Bij grote hoeveelheden kwarts zal de longinhoud aanzienlijk verminderen. Er zijn gevallen bekend van mensen die tientallen jaren blootgestaan hebben aan
kwarts en nog maar een longinhoud hebben van 60%. Dit betekend dat rennen of zware lichamelijke inspanningen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Alternatieven
Als alternatieven voor kwartszand is Olivinezand een veelgebruikt straalmiddel. Olivinezand komt veelal uit Noorwegen en bevat aanzienlijk minder dan de wettelijke 1% kwarts.  Bij Olivinezand
ontstaat bij het droogstralen toch nog stofvorming, ook al is dit geen kwarts. Ook al zijn de longen in staat bij deze stofvorming zichzelf te reinigen, is het gebruik van een goede masker
essentieel. Andere alternatieven zijn grit of garnet. Garnet is een massieve steenkorrel die tijdens het stralen niet kapot slaat waardoor er geen stofvorming ontstaat van het straalmiddel zelf.
In het Ibix systeem kunnen alle soorten straalmiddelen verwerkt worden. Dit geeft de mogelijkheid om ten allen tijde met behoud van de ondergrond een wettelijk toegestane straalmiddel toe te
passen.

Wij adviseren u graag in de mogelijkheden van de maar liefst 40 soorten straalmiddelen die leverbaar zijn.
Zandstralen